XXXXX

Fri lek är under press

 

Barnens fria lek och rörelse är under press idag och det blir inte bättre i framtiden om vi inte gör något åt det.

 

I stället för fri lek och rörelse är barn och unga idag ofta engagerade i andra saker, till exempel ”skärmtid”. Det kan vara utmärkt i förnuftiga kvantiteter, men kan inte ersätta de viktiga fördelar som fri lek och rörelse erbjuder alla.

 

 

Underskatta inte ledig tid och lek

Det är väldigt enkelt att fylla i kalendern på våra barns vägnar. Inte för att bestämma allt i deras liv, för vi vill bara se till att de utvecklas till förnuftiga och balanserade vuxna individer. Därför försöker vi ge dem många möjligheter att på bästa sätt omfamna ett brett spektrum av färdigheter.

 

Men är sport, skola, dans och extra undervisning fylld i barnens kalender i så stora mängder, är det kanske skadligt för dem?

 

Enligt ett antal experter kan detta vara fallet. Forskning har visat att barn och ungdomar behöver ostrukturerad tid för att kunna skapa egna lekar med egna regler i sin egen takt. Oavsett om de väljer att leka med vänner utomhus eller ensam i sitt eget rum, är fri lek och rörelse ovärderliga för deras hjärta, kropp och själ.

 

 

Varför är tiden för fri lek viktigt?

Vetenskaplig forskning är ganska imponerande när det gäller hur mycket fri lek och rörelse som kan hjälpa och stödja utvecklingen av barn och ungdomar. Visste du att den barnledda leken kan stärka möjligheten att gå till dagis med mindre stress? Eller att den fria leken kan stärka ditt barns förmåga att fatta beslut?

 

Faktum är att det finns många fördelar som barn och unga kan njuta av, genom fri lek och rörelse.

 

 

En liten lista

Här är en (liten) nästan vetenskaplig och helt säkert ofullständig lista över de stora fördelar, förmågor och möjligheter som fri lek och rörelse erbjuder barn och ungdomar i deras utveckling, tillväxt och välfärd:

 

KARAKTÄR OG PERSONLIGHET

Stärker självförtroende och självkänsla

Främjar förmågan att återhämta sig från nederlag

Hjälper till att minska stress och nervositet

Kan leda till upptäckten av livslånga intressen

Nöjd med sig själv och sin plats i världen

Tränar i förståelse och undvika farliga situationer

Inspirerar upptäckten av världen

Minskar eller bekämpar rädsla

Vidgar förmågan att förstå andras synpunkter

 

HJÄRNA OCH SINNE

Utvecklar kognitiva förmågor

Främjar möjligheten att fatta beslut

Ökar kreativiteten

Ger näring åt fantasin

Stödjer inlärning

Lär sig förmågan att lösa problem

Främjar fritt och flexibelt tänkande

Utvecklar språk och kommunikation

Utvecklar koncept för storlekar, former och textur

Stärker förmågan att uppmärksamma

 

FYSISK UTVECKLING

Främjar fysisk aktivitet och hälsa

Utvecklar de fina motoriska färdigheterna

Förbättrar de grova motoriska färdigheterna

Utvecklar fingerfärdighet

 

EMOTIONELLA OCH SOCIALE FÂRDIGHETER

Lära att hantera känslor

Stärker samarbetet och förmågan att arbeta i grupp

Främjar empati

Utvecklar förmågan att ta emot och svara på feedback

Träna förmågan att förhandla och lösa konflikter

Skapar och stärker vänskap

Lär och stärker social samvaro

Demonstrerar förmågan att leda

Bygger starka band till föräldrarna

 

AKADEMISK PRESTANDA

Främjar akademiska färdigheter

Förbereder och underlättar övergången till förskola och skola

Lär och hjälper till med tillträde till förskolor, skolor och andra grupper

Utvecklar känsla för språk och tal

 

 

… Det finns förmodligen tillräckligt med argument, eller hur?

 

🙂

 

 Låt barn leka fritt!

 

XXXXXXXX