Inlägg av René Nielsen

LEK I NATUREN

Vortex gillar att dra inspiration från naturens egna lekplatser. Barn och vuxna har hela tiden kunnat spela spel i naturen och därmed upptäcka och uppleva element som bidrar till social, känslomässig och kognitiv utveckling.

BERÖRD AV VATTEN

På en torr lekplats kan du röra på verktygen – bara på en lekplats med vatten, påverkas du själv. Och på en Vortex Splashpad® erbjuds vatten i många olika former och versioner.

EN SMART LÖSNING

I många städer och parker finns äldre slitna simbassänger och plaskdammar som med fördel kan återställas. En snabb genväg hanterar bara den gamla, men en bättre lösning kan vara en helt ny …

LOD OCH LEK

Vi är väldigt nära att kunna erbjuda en anläggning som låter dig använda regnvatten till en Vortex Splashpad®.

MAGI MED WATERMARK

Watermark från Vortex är en banbrytande, interaktiv centralfunktion som skapar mönster och ord genom att styra och kontrollera vattenrörelser.

TILLGÄNGLIGHET

När vi pratar om tillgänglighet, i detta fall om speciellt lätt tillgänglighet, är det mycket troligt att den första tanken du får är något med en person i en rullstol.

Men ämnet tillgänglighet täcker mycket mer än framkomligheten för rullstolar.

SÅ GÖR VI

Vill du skapa uppmärksamhet och attraktion med en lekplats full av vatten, glädje och skratt? Alla större idéer och tankar måste gå igenom en del utveckling och planering innan de kan bli verklighet och du når projektets mål.

TRÄFFA RÄTT MED VORTEX

Det finns väldigt få investeringar som ”betalar sig” så snabbt som en Vortex Splashpad®. Det är inte bara något vi säger – det har hänt om och om igen, på de över 7.500 installationer världen över.

KVALITET OCH FAKTA

Information om företaget Vortex och om visioner, material, uppfinningar och patent som används i våra produkter och lösningar, som idag levereras till över 7.500 platser i 50 länder, nästan överallt i världen.

ENGLISH INFORMATION

Looking for information in english or local contacts? Get answers and have a look at our worldwide international webpage from Vortex International.