Från idéer och drömmar – till verkligheten

Vill du skapa uppmärksamhet och attraktion med en lekplats full av vatten, glädje och skratt?

Alla större idéer och tankar måste gå igenom en del utveckling och planering innan de kan bli verklighet och du når projektets mål. För att få en uppfattning om en möjlig kurs kommer vi att visa ett antal typiska steg, innan planeringen är klar.

Kontakta Vortex Sverige redan idag – vi kan hjälpa dig vidare och säkert i mål.

 

 

De första stegen

När du har kontaktat oss kommer vi att skapa ett internt projekt som gradvis kommer att utvecklas till grunden för den bästa möjliga lösningen för ditt projekt. Detta händer utan någon skyldighet eller kostnad för dig.

 

 

Informationsinhämtning

 

Vi kommer att ställa dig ett antal frågor så att vi kan få en bild av dina idéer, dina önskemål och de lokala förhållandena. Vi kan ta de första inledande stegen via telefon eller e-post, men ofta vill vi också besöka och se platsen.

 

Vi vill till exempel gärna veta platsförhållanden, vattenförsörjning, avlopp, färger, åldersgrupper, lekvärden, teman, ekonomi och budget. Det sista för att se till, så att vi inte föreslår vilda planer och lösningar som inte är realistiska i din värld.

 

Allt samlas i våra anteckningar, så vi har allt samlat när vi utformar en lösning.

 

 

Design av förslag, sprayzon och 3D

 

Baserat på den information som samlats in, kommer våra ingenjörer, fackfolk och grafiker att börja arbeta med att utforma ett eller flera inledande förslag. Det ger alla ett bättre underlag till de första idéerna och utkasten som ligger till grund för dialog och eventuella justeringar.

 

Under planeringen kommer vi speciellt att arbeta med lekvärden och platsens attraktionsvärde för målgrupperna.

 

 

Beräkning av ekonomin

 

När du är nöjd med den föreslagna lösningen börjar vi räkna på ekonomin så att du kan få en uppfattning om den totala kostnaden. Då kan vi i detalj anpassa projektets delar så att det blir helt som du eller beställaren vill att det ska vara. När vi har kommit överens om alla detaljer och ekonomin kan vi börja utarbeta en tidsplan för utförandet.

 

 

Tekniska detaljer

 

Under processen har vi kanske bett dig fylla i formulär som har att göra med platsens ”tekniska” villkor – avstånd till vattenförsörjning, information om avlopp, markförhållanden och så vidare.

 

Om anläggningen ska anslutas till ett befintligt vattensystem, till exempel i en simbassäng eller utomhuspool, bör vi veta något om denna anläggning och komma i dialog med teknisk personal och/eller andra leverantörer.

 

Vi kommer också att tillhandahålla en serie tekniska ritningar som beskriver konstruktion, vattenförbrukning, placering av olika redskap och så vidare.

 

 

Handslag och skriftligt avtal

 

När du är helt nöjd med alla delar av projektet och ekonomin, kan vi förbereda ett avtal och du kan göra en beställning för leverans av projektet. Vi kan då genast börja produktionen och planeringen av alla detaljer.

 

 

Produktion

 

Största delen av Vortex-elementen är konstruerade, anpassade och producerade specifikt för varje enskilt projekt. I allmänhet tar det cirka 3 månader med tillverkning och leverans till installationsplatsen och under denna period ser vi till att allt på plats är klart. Det är till exempel jord- och grundarbeten, rörarbete, vattentankar, överflöde, dränering och liknande. Under tiden kommer vi kontinuerligt att informera om status för projektet.

 

 

Leverans och kvalitetskontroll

 

Vi levererar och installerar så effektivt som möjligt. Allt är avstängt, uppackat och kontrollerat vid ankomsten, så det upptäcks omedelbart transportskador. Vi monterar, ansluter och testar kontinuerligt. När allt är på plats, testa vi också sekvenser och funktioner.

 

När allt är monterat och fungerar perfekt, går vi igenom allt med teknisk personal. Vi tillhandahåller också tekniska specifikationer och skriftliga instruktioner för anläggningens drift och underhåll.

 

 

Klar för lek – släpp på för vatten och spänning!

Vill du höra mer om möjligheterna?

Skriv till mail@cado.se

 

 

PS

Vortex-CADO anlägger gärna hela projektet, men vi kan också arbeta med andra yrkesverksamma och delta i alla typer av projekt. Naturligtvis är du också mycket välkommen om du vill att vi ska bidra till ditt projekt – oavsett om du är:

Arkitekt

Landskaparkitekt

Trädgårdsmästare

Stadsplanerare

Ansvarig för en simhall

Ägare av en campingplats

Hotel ansvarig

Engagerad i en bostadsrättsförening

Ledare för köpcentra

… eller vem du än är.

 

Det enda ”kravet” är att du inte lider för mycket av vattenbrist …

 

😉