Vi är väldigt nära att kunna erbjuda en anläggning som låter dig använda regnvatten till en Vortex Splashpad®.

 

Vortex Danmark har länge varit med i ett samarbete mellan ett antal offentliga och privata intressenter och företag. Konceptet är på plats, och just nu i början av 2019 arbetar vi med godkännanden av system och vattenprover.

 

PS

LOD och LOD-anläggningar står för så kallat ”Lokalt Omhändertagande av Dagvatten” och används ofta som beteckningar för projekt som hanterar allt regnvatten, som vi kämpar med lokalt när avloppet inte kan följa nederbördsmängderna. Vortex har bestämt sig för att regnvatten ska kunna användas för vattenlek.

 

 

XXXXX