DÄRFÖR ÄR VATTENLEK DEN BÄSTA LEKEN

Tänk tillbaka till din barndom. Lekte du mest med trädgårdsslangar, vattenhinkar och vattenpistoler eller var du mer i plaskdammar och simbassänger? Upplevde du också att alla barn i grannskapet samlades kring den typen av oaser på de varma sommardagarna?

Nästan alla människor, särskilt barn, älskar att leka med vatten. Det är fascinerande och vatten lockar oss alla, speciellt när solen skiner lite.

Vatten är tidlöst – det har en universal dragningskraft. Vatten överskrider kulturer och generationer och tilltalar alla åldersgrupper. Vatten lockar  änniskor och samlar människor. Och vatten förenar människor till en gemensam sensorisk upplevelse som omedelbart är uppfriskande, avkopplande, spännande och förtrollande. Men när vi tänker på ordet ”lek”, är det mer troligt att vi tänker på kull, sport, lekplatser eller lek som vi leker hemma eller i skolan. Vi har tendens att underskatta det roliga och fördelarna med vattenlek.

Med tanke på att vatten är det perfekta elementet för lek är det inte förvånande att attraktioner som använder vatten har upplevt en kraftig ökad popularitet de senaste åren. Tillsammans med den ökande efterfrågan, har man gjort en stor insats för att förstå psykologin bakom vattenlek för att
kunna utforma meningsfulla upplevelser för alla målgrupper.

Designers av de mest framgångsrika vattenlekplatserna tar allt mer hänsyn till användarnas fysiska, kognitiva och sociala utveckling. De vet att goda lekupplevelser stimulerar personlig utveckling som leder till individuell tillväxt och främjar social sammanhållning.

Utmaningen är nu att ge dagens barn samma roliga upplevelser som vi har haft med vattenslangarna och sprinklers i trädgården samtidigt som upplevelserna ger maximal möjlighet för barnens utveckling.

Den enskilda individuella leken med vatten är ofta upplevelsebaserat.

LEK OCH INTERAKTION

Lek, som är fritt valt och styrt av barnet själv är en av de viktigaste bidragsgivarna till fysisk, kognitiv och social utveckling under de första åren av barnets liv.

På bra vattenlekplatser kan man uppleva många typer av lek – individuella, parallella, fantasifulla, samarbetande eller konkurrerande, som var för sig framkallar olika interaktioner mellan barn och omvärlden och som alla erbjuder viktiga utvecklingsmöjligheter.

Var och en av dessa typer av lek erbjuder olika former av interaktion.

Individuell lek, med direkt barn – till – vatten interaktion är funktionsorienterad och skapar ofta både eftertänksamhet och genomtänksamhet. Samarbetslek involverar mycket barn/ barn interaktion som hjälper till att utveckla socialt beteende. Det finns också möjlighet till interaktioner mellan barn och vuxna – något som vi vet har stor inverkan på barns fysiska tillväxt, beteendemönster, social och emotionell utveckling, språkbildning och till och med akademiska resultat – som alla kan främjas i en mängd olika lektyper. En hälsosam fysisk och social utveckling börjar med förvärv av nödvändiga
neurologiska byggstenar som är nödvändiga för att skapa förbindelser till människor runt omkring oss. Hjärnans så kallade ”verkställande funktion”  idrar till att utveckla dessa byggstenar. Den här funktionen innehåller viktiga färdigheter som självkontroll, fokusering, koncentration, minne, tidshantering och problemlösning och är avgörande för förmågan att lära. I barndomen främjar fritt spel dessa färdigheter genom att hjälpa barn att reglera beteende och bygga social och känslomässig medvetenhet om grundläggande betydelse för det framtida livet som vuxen.

Och funktionernas egenskaper ger också barn verktyg för att förstå pedagogiska begrepp som skapar positiva framtida attityder till lärande och upptäckt.

Stimulande vattenlek har visat sig vara effektiva för att uppmuntra utvecklingen av dessa färdigheter och är ovärderlig för lärande och upptäckt under de första åren av livet.

Fysisk utveckling medan du leker med vatten.

UPPMUNTRAN TILL FYSISK AKTIVITET OCH UTVECKLING

Något speciellt händer när det tillförs vatten till lek. Tänk på hur det låter när barn leker i och med vatten – skrattar och tjuter av glädje – det är unikt för vattenmiljöer.

Bortsett från det roliga med vattenlek, ser vi också att när man lägger till vatten i leken, skapas förbättrande fysiska utvecklingsmöjligheter som bidrar till att främja både grov – och fin motoriska färdigheter som är nödvändiga för en hälsosam fysisk utveckling.

Olika former av vattenlek främjar grovmotoriska färdigheter som att springa, krypa eller hoppa, medan interaktiva vattenfunktioner som pumpar, rörliga vattenkanoner eller flytande föremål stimulerar utvecklingen av finmotoriska färdigheter.

Sensoriska upplevelser hjälper även användarna att förstå det fysiska sambandet mellan vatten och våra kroppar genom olika vattenstrukturer som dimma, dropp, plask, regn och stänk.

Med ”Water Journey” kan barn utforska vattnets rörelser.

UTVECKLAD DESIGN I VATTENMILJÖ

Hos Vortex Sverige tar vi allt detta mycket seriöst när vi designar lekplatser som använder vattnets magi. Vi arbetar tillsammans med landskapsarkitekter, designers, projektledare & specialister inom lekupplevelser, för att försäkra oss om att vi designar vattenlekplatser med maximalt lekvärde och möjlighet till lärande.

Vortex utformar produkter speciellt med dessa begrepp i åtanke, som ”Water Journey®” – lekmoduler som kombinerar vattnets universella glädje och dragningskraft, kombinerat med naturens inspiration, för att ge en lätt och lekfull upplevelse för barn i olika åldrar och på olika utvecklingsnivåer.

”Water Journey®” är en samling av fyra olika moduler inspirerade av naturens vattenflöden. Varje version kan installeras separat eller läggas till varandra, för att ge unika lekupplevelser och låta barn delta i olika vattenförlopp.

Genom att flytta portar, vrida handtag eller spärrar, kan barnen uppnå olika effekter med vattnets rörelse. De kan leka ensamma, se vilken väg vattnet tar och upptäcka vad som händer när de justerar flödet. De kan också leka med en kamrat och manipulera vattnet på vissa ställen eller tävla med tex en båt nerför strömmen. De kan till och med föreställa sig ett spännande flodäventyr tillsammans.

Grov- och finmotorisk färdighet utvecklas i övergångarna mellan att lära sig krypa, böja på knäna och sitta på huk, medan man använder styrka, balans och viktöverföring för att manipulera objekten i området. Begrepp som orsak och verkan hjälper till att utveckla kognitiva färdigheter medan de interaktiva elementen i en Water Journey® hjälper barnen att bygga sina sociala färdigheter när de interagerar med sina föräldrar eller med andra barn.

En välutformad vattenlekplats kan föra många människor tillsammans.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR I FÖRENAD MILJÖ

Under årens lopp sedan starten 1995, har Vortex märkt att när vi gör vattenlekplatser, som är intressanta för barnen, följer de vuxna automatiskt med och kastar sig gärna in i leken.

Vattenlekplatsen blir en samlingspunkt för det lokala området. Vi har en lång lista över tidigare övergivna och försummade områden och stadsmiljöer över hela världen som har återaktiverats och återupplivats av väl utformade vattenmiljöer.

Vatten är en omedelbar attraktion som lekplats. Familjer kan komma och spendera många timmar eller hela dagar tillsammans, medan barnen utan tvekan upplever ett överflöd av glädje och utveckling.

OMSTART AV LEKENS SANNA NATUR

Om man nu för tiden undersöker media eller letar efter artiklar och information om lek på nätet, blir man ofta presenterad med olika versioner av appar och digitala skärmupplevelser. Det finns många sidor om teknik och spelsystem.

I en tid där fysisk lek ofta hamnar långt ner på prioritetslistan på grund av upptagna scheman och glödande skärmar, omstartar vi de grundläggande upplevelserna genom att ge fysisk närhet, kroppsupplevelser och verkliga interaktioner. Alla är värdefulla och nödvändiga för att bilda sociala färdigheter och förbindelse till andra människor, genom att dela dessa upplevelser och känslor.

Det är uppenbart att vatten lägger till en extra dimension i leken och expanderar de fysiska, sociala och kognitiva utvecklingsfärdigheter som behövs för lärande och tillväxt i alla stadier i livet. Samtidigt  fortsätter vattenleken att möjliggöra fokus på fantasifulla och kreativa lekupplevelser.

För att ”starta om”, kanske vi bara behöver lägga till mycket vatten?