Inlägg av René Nielsen

TILLGÄNGLIGHET

När vi pratar om tillgänglighet, i detta fall om speciellt lätt tillgänglighet, är det mycket troligt att den första tanken du får är något med en person i en rullstol.

Men ämnet tillgänglighet täcker mycket mer än framkomligheten för rullstolar.

BERÖRD AV VATTEN

På en torr lekplats kan du röra redskapen, men på en lekplats med vatten, blir man själv berörd. Och på en Vortex Splashpad® erbjuds vatten i många olika former och versioner.

EN SMART LÖSNING

I många städer och parker finns äldre slitna simbassänger och plaskdammar som med fördel kan återställas. En snabb genväg hanterar bara den gamla, men en bättre lösning kan vara en helt ny …

ATT ANLÄGGA EN VATTENLEK

Med uppgifter om platfsförhållanden, vatten- och elförsörjning, avlopp, önskade produkter och budget, kan vi lämna ett spännande första förslag til en vattenlek.

MAGI MED WATERMARK

Watermark från Vortex är en banbrytande, interaktiv centralfunktion som skapar mönster och ord genom att styra och kontrollera vattenrörelser.

KVALITET OCH FAKTA

Information om företaget Vortex och om visioner, material, uppfinningar och patent som används i våra produkter och lösningar, som idag levereras till över 7.500 platser i 50 länder, nästan överallt i världen.