TYP AV VATTENANLÄGGNING?

SPLASHPAD ELLER SPRAYPOINT

SPLASHPAD sprutar vatten uppifrån och nerifrån. Vid ett enda tramp eller tryck, skickas vattnet vidare till en annan funktion / lekredskap. Mer än 20 unika funktioner till din Splashpad® håller barnen
hoppande av glädje.
Att kombinera funktioner med olika vatteneffekter skapar spännande lekar och fasinerande sinnesupplevelser. Designat för små barn, tonåringar och familjer för att skapa häftiga attraktioner för varje familjemedlem. Mjuka dimmor, kraftfulla marksprut, mjuka vatten hinder, interaktiva figurer eller hög intensitet från super splash hinkar. Något för alla helt enkelt.

Två flödesalternativ finns på vissa redskap, standard nipplar för mycket vatten och ”Smartflow” när det skall vara en anläggning med mindre vattenförbrukning eller utan vattenåtervinning.

SPRAYPOINT ett alternativ för minimal vattenåtgång och minimalt vattensprut.
Spraypoint®- konceptet erbjuder interaktiva och samarbetsorienterade
lekupplevelser för hela familjen och ger den magiska effekten av vattenrörelser i stadsbilden och i parkanläggningar.
Spraypoint® utnyttjar lätta dimmor och små riktningsbestämda vattenskyar som minskar och kontrollerar vattenförbrukningen. Riktningsbestämda munstycken och flödeskontroller knutna till förinställda, begränsande vinklar och förinriktade element begränsar vattenflödet.

HUR STYRS ANLÄGGNINGEN?

Det finns två alternativ, ”Smartpoint eller ”Maestro”

SMARTPOINT CENTRALISERAD COMMAND CENTER

Vad är det?
Smartpoint Command Center är en allt-i-ett-lösning som kombinerar användaraktivering, systemstyrenheten, vattendistribution och dräneringssystem för att ge en ekonomisk och effektiv lösning till vattenförsörjningen.

Egenskaper och fördelar
Förenklad drift och minskade installationskostnader är de viktigaste fördelarna med denna lösning.

När skall det användas?
Smartpoint Command Center kan användas för genomströmning, uppsamlings – och vattenåteranvändningsprojekt.

A. Timer Box
B. Smartpoint Command Cente
C. Controller
D. Drain System
E. Water Distribution System
F. Foot Activator (finns även för montering på stolpe)

Smartpoint används för upp till tio vattenaktiviteter.
Splashpaden nedan styrs endast av en SMARTPOINT och en timerbox, som ingår.

MAESTRO-INTELLIGENT WATER CONTROL

Maestro kontrollerar allt i anläggningen, ingående vatten, vattentryck, sekvenser, tidstyrning, mm.

Interface
Enkelt användargränssnitt för intuitiv kontroll. Sidspecifik guidad hjälp, för enkel drift.

Process
Avancerade anpassade sekvenseringsfunktioner. Kontrollerar oändliga mängder funktioner med olika tidtagnings- och sekvensmönster.

Hantering
Flödestyring i realtid för effektiv energi- och vattenanvändning. Minskning av problem med vattenslag genom mjukstart / stoppövergångar inom sekvenserna.

4G-anslutning
Alternativ med routersats eliminerar behovet av en nätverkskabel.

Maestro ljus
Alternativ för att synkronisera LED-belysning och vatten för att skapa fantastisk koreografi.

Support
Fjärråtkomst för underhåll och drift minskar besök på plats. Online teknisk support direkt från Vortex.

Placering
Maestro och vattenkopplingar placeras i en markbox eller på väggen i ett service hus.

 

SPLASHPADEN nedan styrs av MAESTRO

vattenanläggning

VAR TAR VATTNET VÄGEN?

Vattenförsörjningen till en typisk Splashpad® kommer från en ren vattenkälla. Efter användning, kan vattnet samlas och återanvändas för bevattning eller anslutas till dagvattenledning, vi kallar det FLOW THROUGH.
Alternativt kan vattnet återanvändas till Splashpaden, efter en reningsprocess för att uppnå alla hållbarhetsmål och få anläggningen att fungera i harmoni med miljön, WATER QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (WQMS).

FLOW THROUGH

Vattnet går genom lekplatsen och sedan genom avloppet tillbaka till det kommunala avloppssystemet.

Egenskaper och fördelar

• Låg kapitalinvestering
• Låga underhållskostnader

När man använder det?

Genomflödessystem används i områden där kostnaderna för vatten och avlopp är låga och inga bestämmelser om vattenrestriktioner finns.

WATER QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (WQMS)

WQMS är tillverkad för att ge bästa effektivitet i vattencirkulation och högsta kvalitet av vattenfiltrering samt
desinfektion för högfrekventerade vattenlekmiljöer. Vårt WQMS system är ett slutet system som återvinner och desinficerar vattnet till och från vattenleken genom avancerad vattenbehandlingsteknik.

Egenskaper & fördelar

• Förinställt, fabriksbyggt och testat
• Placeras i kabinett som garanterar enkel tillgänglighet och hantering. Kan även monteras i ett servicehus.
• Varje del tillverkat i galvaniserat stål
• Passar i alla utrymmen
• Flexibel möjlighet att lägga till olika uppgraderingpaket

När man använder det?
WQMS recirkulationssystem används på projekt där det är viktigt att minska vattenförbrukningen eller när recirkulation och desinficering krävs av kommunen.

Vattnets väg genom anläggningen.

 

VILKEN YTBELÄGGNING SKALL MAN VÄLJA?

Det finns flera alternativ lite beroende på om man väljer recykling av vattnet eller ”Flow through”. Vid recykling innehåller vattnet vissa kemikalier och då rekommenderar vi stenplattor eller betong som underlag. Vid ”Flow trough” fungerar det även med gummibeläggning.                                                                                                                                                    Oavsett om man väljer betong eller gummibeläggning kan det vara spännande men färg på vissa delar.

Splashpad med både färgad betong och gummibeläggning.